Skip to content

Waarom je beter focust op Employee Experience dan Engagement

Eind jaren negentig ontdekten HR-studies een nieuwe organisatorische factor die een goede voorspeller was van productiviteit en andere organisatieresultaten: employee engagement. Dit concept werd populair en engagementsenquêtes werden ingevoerd in de meeste grote bedrijven. 25 jaar later zijn de instrumenten veranderd, het aantal vragen is uitgebreid en de frequentie van peilingen is toegenomen, maar het concept van engagement verliest ondertussen terrein. In 2020 beschreef een toonaangevende studie (Turner, 2020) engagement nog steeds als "een positieve, vervullende, werkgerelateerde gemoedstoestand die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie" (Schaufeli et al., 2006).

Ondertussen hadden onderzoekers nieuwe inzichten ontdekt die buiten het beperkte perspectief van 'employee engagement' vielen. Gemoedstoestand doet ertoe, maar ook de context - de relatie met collega's en manager, beschikbare middelen, communicatie, bedrijfscultuur, werkomstandigheden enzovoort. Dit nieuwe concept werd 'employee experience' (EX) genoemd en omvatte alle contactpunten tussen een medewerker en een organisatie, vanaf het moment van toetreding tot het vertrek uit de organisatie.

Ongeveer vijf jaar geleden concludeerden onderzoekers van McKinsey: "Let op onze woorden: employee experience is de nieuwe evolutie van employee engagement voor het definiëren van hoe bedrijven met hun mensen moeten omgaan". En een paar jaar later voegde een andere McKinsey-studie eraan toe: "Het oude draaiboek voor employee engagement is niet langer genoeg om mensen te behouden. In plaats daarvan moeten leiders de holistische employee experience versterken in de 'nieuwe' werkwereld".

Bij Welliba hebben we het concept van 'employee experience' overgenomen en door middel van uitgebreid wereldwijd onderzoek in de afgelopen jaren verrijkt zodat het nu het meest holistische perspectief biedt dat we wetenschappelijk kunnen valideren. Tegelijkertijd bouwden we een mensgericht platform dat bedrijven in staat stelt om resultaten met betrekking tot employee experience te meten, te voorspellen en te beheren met behulp van de nieuwste best practices uit de gedragswetenschap en nieuwe meettechnieken.

Welliba Employee Experience Model

EX MODEL OCTOBER 2023@330x-8

We noemen dit systeem voor het beheer van employee experience (Employee Experience Management System, afgekort ExMS) "EX+". Het is het eerste ExMS op de markt en het is veel ambitieuzer dan de meeste andere tools voor het meten van employee engagement en -ervaring. Het biedt een nieuwe benadering om employee experience te meten en te beheren om organisaties, managers en individuen samen te laten werken aan het verbeteren van employee experience. Deze benadering is mogelijk om drie belangrijke redenen:

  • Ten eerste is EX+ gebaseerd op een nieuw begrip van employee experience. Welliba definieert employee experience als hoe mensen hun werk en leven ervaren, en dit is het resultaat van de interactie tussen iemands kenmerken en zijn omgeving. Welliba's EX-model maakt de verschuiving naar een holistisch perspectief - het gaat niet alleen om iemands mindset of wat er gebeurt in de omgeving van een medewerker, maar om de interactie tussen een persoon en zijn context.

  • Ten tweede heeft EX+ drastische stappen gezet om de datakwaliteit en het ownership van medewerkers te verbeteren. Deze omvatten real-time EX-meting door middel van micro-gesprekken en een garantie van sterke privacy. Maar misschien wel de grootste game-changer is de aanpak waarmee we meer eigenaarschap (ownership) hebben gegeven aan medewerkers. EX+ plaatst HR niet in het centrum van EX-management, maar geeft medewerkers inzichten, advies en toegang tot middelen (interne en externe tools en trainingen) om het verbeteren van hun EX in eigen hand te nemen. Hoe beter de gegevens die ze verstrekken, hoe beter de resultaten die ze kunnen bereiken.

  • Ten derde is EX+ gebouwd om organisaties te helpen
    resultaten te voorspellen, in plaats van het verleden te begrijpen. Engagementvragenlijsten helpen om het verleden te begrijpen. Welliba wil organisaties helpen om people programma's te bedenken die de toekomst vormgeven. Statistische analyse toont aan dat EX+ in staat is om relevante voorspellingen te maken met een meetbare bedrijfsimpact en ook engagement als outcome te voorspellen. Het helpen van organisaties om de ROI van people programma's alsook nog steeds engagement te blijven evalueren is een belangrijke functie van EX+.

In onze volgende blogs zullen we deze drie factoren, die onze nieuwe benadering aansturen, in meer detail bekijken.

Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om toegang te krijgen tot de white papers, case studies, flyers en meer.

 

 


Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. Educational and Psychological Measurement, 66(4), 701–716.

Turner, P. (2020). What Is Employee Engagement? In: Employee Engagement in Contemporary Organizations. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36387-1_2

 

Get in touch

Contact