Skip to content

De zin en onzin van Employee Experience: Hoe Wetenschap helpt

 

In deze reeks blogposts onderzoeken we hoe het eerste managementsysteem voor Employee Experience, Welliba’s EX+, een nieuwe benadering biedt voor het meten en beheren van de employee experience (EX) in plaats van ons te concentreren op traditionele “engagement” benaderingen. In de afgelopen weken hebben we het nieuwe wetenschappelijke model voor Employee Experience en onze aanpak om datakwaliteit te combineren met ownership van medewerkers verkend. Deze week leggen we uit hoe een nieuwe wetenschappelijke benadering EX+ kan helpen om toekomstige resultaten te voorspellen, terwijl andere benaderingen alleen helpen om huidige en vroegere situaties te begrijpen.

Employee experience is een belangrijk aandachtspunt geworden omdat veel huidige problemen in organisaties verband houden met de productiviteit en het welzijn van medewerkers: organisaties hebben moeite om talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat het verbeteren van de employee experience een meetbaar effect heeft op bedrijfsresultaten die verband houden met deze uitdagingen. Er is een sterke business reden om employee experience te managen, maar niet iedereen beschikt over de gegevens om dit effectief te kunnen doen.

Welliba heeft daarom belangrijke thema's geïdentificeerd die relevant zijn voor organisaties in verschillende economische sectoren en locaties. Deze belangrijke thema's kunnen worden gegroepeerd in twee gebieden: People Commitment (factoren die ervoor zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij hun bedrijf) en People Risk (factoren die ervoor zorgen dat mensen vertrekken, niet betrokken raken of zich onveilig voelen). Elk van de twee gebieden bestaat uit verschillende people metrics.

Welliba heeft de effectiviteit van de EX+ technologie grondig gevalideerd. Twee grote wereldwijde steekproeven van meer dan 2600 medewerkers uit verschillende functies, organisaties, landen en demografische groepen werden gebruikt om de sterkte van de link tussen ons EX-model en relevante bedrijfsresultaten te analyseren. Regressie- en correlatieanalyses hielpen ons identificeren hoe het Welliba-model verband houdt met de belangrijkste bedrijfs KPI’s waar organisaties moeite mee hebben om te voorspellen.

De resultaten waren meer dan statistisch relevant, ze waren zelfs overweldigend. Ons wereldwijde onderzoek toont aan: als de Welliba-score hoog is, hebben medewerkers:

  • 10x minder kans om te vertrekken
  • 14x meer kans hebben op een hoge Employee Net Promotor score (eNPS)
  • 5x minder kans om ziekteverlof te nemen

Laten we eens nader kijken naar 'flight risk': dit thema verwijst naar de kans dat een medewerker zijn job verlaat/opzegt. Het niet herkennen van dergelijke medewerkers kan bedrijven schaden, dus vroegtijdige detectie van flight risk is cruciaal. Voor elk van de belangrijkste thema's hebben we de meest voorspellende factoren geïdentificeerd die deze resultaten beïnvloeden. Voor flight risk zijn dit: doel, focus, verbondenheid, teamdynamiek & cultuur, directe manager en top-down communicatie (senior leiderschap naar medewerkers).

Het Welliba Dashboard™, dat deel uitmaakt van EX+, geeft werkgevers een indicatie van het huidige niveau van flight risk onder hun medewerkers, op basis van de gegevens die via onze EX-meting zijn verzameld. Het Welliba Dashboard™ maakt onderscheid tussen vijf niveaus van risico: hoog risico, risico, opkomend risico, laag risico en onwaarschijnlijk risico. We mogen aannemen dat sommige leiders in staat zijn om correct te voorspellen hoe hoog het flight risk is in hun organisatie; maar dat is niet genoeg. Organisaties hebben ook gegevens nodig om een gedetailleerd inzicht te krijgen in waarom het flight risk hoog is en voor welke groep het hoogst is.

Een oplossing zal het grootste effect hebben als deze ingaat op de specifieke factoren voor elk team. Bijvoorbeeld, wanneer medewerkers kritisch lage niveaus van “zingeving”, focus en verbondenheid op het werk rapporteren, is het zeer waarschijnlijk dat ze een sterk gevoel van algemene ontevredenheid en ontevredenheid in hun baan ervaren. Deze medewerkers zijn 'hoog risico'. Identificeren hoe patronen in medewerkersgegevens een impact hebben op bedrijfsresultaten vereiste uitgebreid onderzoek. Maar nu we deze relaties kunnen identificeren en meten, kan elke organisatie EX+ gebruiken om EX-initiatieven te koppelen aan haar bedrijfsresultaten.

Dit maakt het gemakkelijker voor organisaties om te detecteren welke initiatieven nodig zijn, om hun effect op EX te monitoren en om hun ROI te evalueren. Recente studies hebben erop gewezen dat bedrijfsleiders vinden dat het vakgebied EX meer maturiteit moet ontwikkelen en meer data-gericht moet worden. Dit zou op zijn beurt EX-professionals meer verantwoordelijk kunnen maken. Het wordt interessant om op te volgen hoe bedrijfsleiders de vooruitgang evalueren die ontstaat wanneer organisaties met EX+ aan de slag gaan om de meeste belangrijke people outcomes te verbeteren.

Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om toegang te krijgen tot de white papers, case studies, flyers en meer.

Get in touch

Contact