Skip to content

Employee Ownership en Employee Experience Hand in Hand Laten Gaan

In onze reeks blogposts onderzoeken we hoe het eerste managementsysteem voor Employee Experience, Welliba’s EX+, een nieuwe benadering biedt voor het meten en beheren van Employee Expierence (EX). Vorige keer hebben we het nieuwe conceptuele model voor EX beschreven, deze week kijken we naar datakwaliteit en ownership van medewerkers. We zullen ook uitleggen waarom datakwaliteit en ownership van medewerkers mooi hand in hand kunnen gaan en dit leidt tot beter meten en verbeteren van EX.

EX+ is het eerste employee experience management systeem dat specifiek ontworpen is om EX te meten en te managen. Het is gebouwd op de nieuwste inzichten op het gebied van gedragswetenschappen en mensgerichte technologie. Onze aanpak integreert bevindingen van invloedrijke onderzoekers op het gebied van EX, welzijn, engagement en prestaties. Het integreert onderzoek en modellen van Martin Seligman, Carol Ryff, Barbara Fredrickson, Ed Diener, Arnold Bakker, Evangelia Demerouti en Kristin Neff, om er maar een paar te noemen.

Vragenlijsten hebben zich in de afgelopen jaren duidelijk ontwikkeld. De eerste jaarlijkse engagement vragenlijsten boden benchmarks met behulp van standaardtechnologie gebruikt voor het uitsturen van vragenlijsten. De volgende stap was dat er vaker en flexibeler “pulse” vragenlijsten werden uitgestuurd wanneer men dit nodig achtte. Een derde stap omvatte een betere visualisatie van gegevens door middel van intelligente dashboards. Er bleef echter een belangrijk probleem onopgelost: de focus van de meting. Er werd immers niet genoeg aandacht besteed aan de persoonlijke ervaringen van medewerkers en het belang dat ze effectief aan contextelementen hechten. Sommige organisatorische problemen zijn misschien niet zo belangrijk voor hen en vereisen geen interventie. Net zoals bepaalde voordelen, die aangeboden worden door organisaties, misschien niet zinvol zijn voor medewerkers of bijdragen aan retentie of productiviteit.

Bovendien is EX een proces in plaats van een finaal product of eindpunt. Dit betekent dat het voortdurend zal fluctueren. Zelfs intelligente dashboards kunnen hier geen rekening mee houden omdat de meting niet tijdig of real time genoeg zijn.

De aanpak van Welliba is heel anders dan traditionele tools en technologieën voor EX:

  • Ten eerste gebruiken we geen traditionele vragenlijsten om HR-gegevens te verzamelen. We streven naar een hogere gegevenskwaliteit door medewerkers te motiveren om hun persoonlijke ervaringen te delen op een regelmatige basis. We motiveren medewerkers door hen direct inzicht te geven in wat EX+ over hen leert. Dit soort inzichten, in combinatie met praktisch advies om hun ervaringen te verbeteren, stimuleren medewerkers om meer volledige antwoorden te geven. Betere gegevens leiden dus tot meer empowerment, meer empowerment leidt weer tot betere gegevens.
  • Ten tweede gebruikt ons EX+ platform microgesprekken om gegevens over de employee experience te verzamelen. In plaats van veel vragen te stellen op één moment, stelt ons platform regelmatig korte vragen aan medewerkers over hun ervaring, die slechts 2-3 minuten van hun tijd in beslag nemen wanneer ze met het platform interageren. Deze vragen worden getriggerd door wat het platform al heeft geleerd: zo verzamelt het platform nieuwe relevante gegevens op de juiste momenten. Real-time inzichten maken het mogelijk om de employee experience te begrijpen terwijl die evolueert, en indien nodig, om onmiddellijk actie te ondernemen en bij te sturen waar nodig.

    De informatie die medewerkers delen met Welliba wordt vertrouwelijk behandeld. We hebben een uitgebreide privacycontrolelaag in ons platform ingebouwd. Individuele reacties worden nooit gedeeld met HR of de werkgever: Welliba is de enige gegevensbeheerder. Medewerkers blijven eigenaar van hun gegevens. Ze kunnen gegevens delen met het platform om nieuwe inzichten en advies te krijgen. Terwijl wij hun gegevens beheren, garanderen we hun privacy, maar medewerkers kunnen ervoor kiezen om hun gegevens van het platform te verwijderen, zodat er geen sporen van hun persoonlijke informatie achterblijven.

    Door individuele Welliba Index-scores te combineren, kunnen we meten hoe teams, afdelingen of hele organisaties presteren. EX is geen statisch gegeven maar een dynamische interactie tussen een persoon en zijn omgeving. Door snel kleine maar relevante EX-datasets in realtime vast te leggen, kan Welliba echt ingaan op specifieke EX-onderwerpen en helpen bij het beheer ervan op het juiste moment voor medewerkers en organisaties.
  • Ten slotte kan mensen meer ownership geven over hun ervaring een enorm positieve invloed hebben op hun vermogen om met de uitdagingen van werk en privéleven om te gaan. We zijn ons er allemaal van bewust dat er uitdagendere tijden aankomen. Onze missie bij Welliba is dan ook om mensen te leren en in staat te stellen om gezond en in balans te blijven, hun groei te ondersteunen en hen te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. Welliba gebruikt gedragswetenschap en technologie om mensen te helpen om te leren van de ervaringen van duizenden andere mensen. Ons platform kan de persoonlijke kenmerken en context van mensen vergelijken. Naarmate het mensen en hun situaties beter begrijpt, wordt het mogelijk om persoonlijk advies te geven, terwijl de privacy van ieders gegevens te allen tijde wordt gegarandeerd.

Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om toegang te krijgen tot de white papers, case studies, flyers en meer.

Get in touch

Contact